บริษัท โกลบอลทรีท จำกัดได้รับ รางวัลบริษัท ธรรมาภิบาลดีเด่น สองปีซ้อน (ประจำปี 2558-2559)