มาตรฐานการล้างแอร์

1. ตรวจเช็คการทำงานแอร์และแล้วปิดเบรคเกอร์เพื่อล้างแอร์
2. ถอดหน้าการและแผ่นกรองอากาศเพื่อนำไปล้างและเป่าแห้งด้วยแอร์โบล
3. ดูดฝุ่นภายในคอยล์เย็นและแผงคลีบคอยล์เย็น
4. ทำความสะอาดระบบน้ำทิ้ง ฉีดพ่นน้ำแรงดันต่ำล้างแผงคลีบคอยล์เย็น
5. เป่าแผงคลีบคอยล์เย็นให้แห้งด้วยแอร์โบล
6. เปิดฝาครอบคอยล์ร้อน
7. ดูด / เป่า ฝุ่นพัดลมระบายความร้อน และครีบระบายความร้อน
8. ฉีดพ่นน้ำแรงดันสูงล้างแผงคลีบคอยล์ร้อนและเป่าแห้งด้วยแอร์โบล
9. ประกอบฝาครอบคอยล์ร้อน ฝาครอบคอยล์เย็นและแผ่นกรองอากาศและหน้ากาก
10. เปิดเบรคเกอร์และเปิดแอร์
11. วัดและบันทึกกระแสและแรงดันไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์
12. วัดและบันทึกอุณหภูมิลมเข้า ลมออก คอยล์เย็น
13. อธิบายให้ลูกค้าพร้อมแนะนำการดูแลรักษาแอร์บ้านของอุปกรณ์