มาตรฐานการติดตั้งแอร์

 1. เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ช่างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตานิรภัย ถุงมือ เข็มขัดนิรภัย
 2. เคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณทำงานและวางแผ่นพลาสติกบนพื้นบริเวณที่ติดตั้ง
 3. เลือกตำแหน่งติดตั้งคอยล์เย็นบนผนังที่ไม่มีสิ่งกีดขวางการกระจายลมเย็น
  • หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรงและแหล่งความร้อน
  • ห่างจากเสาอากาศทีวี อินเตอร์คอมหรือโทรศัพท์อย่างน้อย 1.0 ม.
 4. ติดตั้งเพลทรองรับชุดคอยล์เย็นกับผนังอาคารอย่างแข็งแรงและได้ระดับ
 5. โฮลซอเจาะผนังให้รูลาดเอียงลงไปทางด้านนอกเพื่อการระบายน้ำทิ้ง
 6. ติดตั้งชุดคอยล์เย็นเข้ากับเพลทรอง
 7. ต่อสายไฟเข้ากับขั้วตามที่กำหนดจากคู่มือที่มาพร้อมกับสินค้า
 8. ต่อท่อระบายน้ำเข้ากับถาดรองน้ำทิ้ง
 9. เดินท่อจากชุดคอยล์เย็นเข้ารูที่เจาะ
 10. เดินท่อและสายเคเบิลผ่านรูเจาะออกไปด้านนอกอาคาร
 11. พันท่อทองแดงสายไฟและท่อระบายน้ำเข้าด้วยกัน
 12. ติดตั้งคอยล์ร้อนด้านนอกอาคารใกล้กับคอยล์เย็นและไม่มีสิ่งกีดขวางการระบายลมร้อน
  • หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดและไอเกลือ โดยตรงกับช่องระบายลม
  • หลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงก๊าซไวไฟรั่วและน้ำท่วม
  • ห่างจากเสาอากาศของวิทยุหรือโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
  • ไม่รบกวนบ้านเพื่อนบ้าน
 13. วางคอยล์ร้อนบนพื้นที่แข็งแรงหรือโครงเหล็ก ใช้แผ่นยางใต้ขาของหน่วยเพื่อลดการสั่นสะเทือน
 14. ต่อท่อจากคอยล์เย็นกับชุดคอยล์ร้อน
 15. เชื่อมต่อสายไฟฟ้าตามสเป็คของเครื่อง
 16. ทดสอบการทำงานและส่งมอบงานให้ลูกค้า
  • ไล่อากาศและความชื้นจากวงจรสารทำความเย็น
  • ถอดฝาปิดออกจากวาล์วแบบสองทางและ 3 ทางและจากพอร์ตบริการ
  • เชื่อมต่อท่อปั๊มสุญญากาศเข้ากับพอร์ตบริการ
  • เปิดสูญญากาศจนกว่าจะถึงระดับสูญญากาศ 10 มม. ปรอท
  • ปิดลูกบิดแรงดันต่ำแล้วปิดสูญญากาศ
  • ทดสอบวาล์วและข้อต่อทั้งหมดเพื่อหารอยรั่ว
  • ตัดการเชื่อมต่อสูญญากาศ เปลี่ยนพอร์ตบริการและฝาปิด
  • ห่อข้อต่อของท่อด้วยฉนวนหุ้มและเทปฉนวน
  • ปิดท่อด้วยกำแพงด้วยท่อพีวีซีครอบ
  • ปิดรูบนผนังโดยใช้โฟมโพลียูรีเทน
  • ทดสอบการทำงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้
  • การทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน
  • ให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษาปกติ